Văn khấn cúng phóng sinh ngày Rằm tháng 7

Cúng rằm tháng 7 ngoài các lễ: cúng Phật; cúng thần linh; cúng gia tiên; cúng thí thực cô hồn; nhiều gia đình thường cúng phóng sinh cầu mong an lành.

Mỗi dịp rằm tháng 7 tới; các gia đình lại rậm rịch chuẩn bị các lễ cúng Phật; cúng thần linh; cúng gia tiên; cúng thí thực cô hồn; cúng phóng sinh tưởng nhớ đến những người thân đã khuất và cầu mong an lành; may mắn đến với đại gia đình.

Trong ngày này; các gia đình có thể phóng sinh chim; cá; tôm; cua… Nhiều người quan niệm rằng rùa là loài vật quý; linh thiêng; phóng sinh rùa sẽ giúp gia chủ trường thọ… nên rùa tai đỏ ở nhiều nơi rất “đắt hàng”. Tuy nhiên; rùa tai đỏ là loài hủy hoại môi trường và có nguy cơ gây bệnh thương hàn nên các gia đình tuyệt đối không phóng sinh loài này.

phong-sinh-chim-phatgiao-org-vn

Văn khấn cúng phóng sinh

Chúng sanh nay có bấy nhiêu

lắng tai nghe lấy những lời dạy răn

các ngươi trước lòng trần tục lắm

nên đời nay chìm đắm sông mê

tối tăm chẳng biết làm lành

gây bao tội ác; lạc vào trầm luân

do vì đời trước ác tâm

nên nay chịu quả khổ đau vô cùng

mang; lông; mai; vẩy; đội sừng

da trơn; nhám; láng; các loài súc sanh

do vì ghen ghét; tham sân

do vì lợi dưỡng hại người làm vui

do vì gây oán chuốc thù

do vì hại vật; hại sanh thoả lòng

do vì chia cách; giam cầm

do vì đâm thọc chịu bao khổ hình

cầu xin Phật lực từ bi

lại nhờ Phật tử mở lòng xót thương

nay nhờ Tăng chúng hộ trì

kết duyên Tam bảo thoát vòng khổ đau

hoặc sanh lên các cõi trời

hoặc liền thức tỉnh về nơi cõi lành

hoặc sanh lên được làm người

biết phân thiện ác; tránh điều lầm mê…..

Chúng sanh quy y Phật

Chúng sanh Quy y Pháp

Chúng sanh Quy y Tăng….

Úm; ngâm ngâm ngâm (3 lần)

Được đóng lại.