Quan Lớn Đệ Nhị

Quan Lớn Đệ Nhị là Quan đứng thứ hai trong Ngũ Vị Tôn Ông. Quan Lớn Đệ Nhị vốn là con trai thứ hai của Vua Cha Bát Hải Động Đình. Quan Lớn Đệ Nhị hay còn gọi là Quan Đệ Nhị Giám Sát (Có một số người gọi là Quan Thanh Tra Giám Sát).

Quan Giám Sát được thờ ở hai nơi chính là:

Đền Quan Giám ở trên huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn là nơi Quan trấn giữ miền Sơn Lâm và Đền Quan Giám ở Phố Cát, Thanh Hóa là nơi Quan giáng hạ dạo chơi. Quan Còn được giao quyền giám sát cai quản sơn lâm, nên Ngài còn được gọi là Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn

Đền Quan Giám tại Hữu Lũng - lạng Sơn
Đền Quan Giám tại Hữu Lũng – lạng Sơn
Đền Quan Giám tại Hàn Sơn
Đền Quan Giám tại Hàn Sơn

Có truyền thuyết cho rằng Ông có hạ phàm đầu thai vào Hoàng Cung ngày mồng mười tháng mười một năm Bính Dần (có sách nói là ông hạ phàm ngày mồng ba tháng mười một năm Ất Dậu vào một nhà quý tộc). Truyền thuyết nói rằng khi giáng sinh Ông là người văn võ toàn tài, thông minh chính trực, được khắp muôn nơi ngưỡng mộ, các vương tôn công tử đều thuận tình đến làm học trò. Đến khi về chầu Thiên Đình, ông lại được giao quyền giám sát quản cai Sơn Lâm, Thượng Ngàn, ông giáng thế ban phúc cho dân, khi dân chúng bị hạn hán, cầu đảo ông thì lập tức có mưa thuận gió hòa.

hau-dong-quan-lon-de-nhi

Quan Đệ Nhị là một trong ba vị quan lớn rất hay ngự về đồng (kể cả trong những ngày tiệc vui). Khi ngự đồng, ông mặc áo xanh ( xanh la hay xanh lá cây) thêu rồng, hổ phù; làm lễ tấu hương, khai quang, chứng sớ và múa kiếm (cách hầu Quan Giám Sát thì có nơi múa đôi kiếm, có nơi múa một kiếm, có nơi lại múa một kiếm một cờ).

Cũng như Quan Đệ Nhất, khi khai đàn mở phủ, người ta thỉnh Quan Đệ Nhị về chứng đàn Nhạc Phủ (Thượng Ngàn: đàn mã đều màu xanh). Ngoài ra vào những dịp đại lễ (như mở phủ khai đàn, tạ phủ…), trước ngày làm lễ, người ta thường thỉnh Quan Đệ Nhị về thanh tra giám sát đàn mã đền phủ.

Vì vậy trong khi quan ngự văn có hát rằng :

“Nhác trông lên tòa vàng san sát

Không đâu bằng Phố Cát, Đồi Ngang ”

ST: Lê Hồng Thái & hatvan

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.