Những lưu ý khấn khi đi lễ Đền, Điện để đầu xuôi thì đuôi mới lọt

Hiện nay có rất nhiều bản văn khấn lưu hành trên phương tiện thông tin đại chúng các bạn có thể tham khảo. Trong phạm vi bài viết này xin đưa ra một vài ý kiến nhỏ để các bạn bổ sung thêm.

13315369_1187239351320077_804350523538216925_n

Các cụ có câu “ đầu xuôi thì đuôi mới lọt”, vì vậy khấn sao cho khéo cũng là một cách để nhà Ngài vừa lòng thì buổi đi lễ mới chu hoàn viên mãn. Người Việt Nam vốn có truyền thống tôn sư trọng đạo, sống có trước có sau, khi khấn cũng vậy:

1. Đầu tiên ta phải THỈNH các ngài, có thỉnh thì các vị Thánh mới về chứng tâm chứng lễ.

2. Sau khi thỉnh đến phần TẠ: Tạ ở đây là tạ ơn Nhà Ngài đã để tâm xếp nếp cho con cái được bình an, tinh tấn trong tu học và cuộc sống. Tạ chính là sự thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn.

3. Sau phần tạ đến phần SÁM, tại sao phải sám, đó là vì từ vô lượng kiếp trước cho đến nay ta vì vô ý hay hữu ý gây ra nhiều tội lỗi, sát sinh, lừa dối, hại người…nay trước cửa cha mẹ thành tâm sám hối, nếu chúng ta đi lễ mà không dâng cái tâm ăn năn hối cải lên bề trên thì Phật Thánh nào chứng cho ?

4. Phần NGUYỆN: Do nhận thức được lỗi lầm, nay ta đã giác ngộ quyết lìa mê, nguyện một lòng sống tốt đời đẹp đạo, tu nhân tích đức, năng làm việc thiện, giữ thân – tâm- khẩu – ý trong sáng.

Phần nguyện này không chỉ là Nguyện trước phật thánh mà là Nguyện trước bản thân, là mục tiêu mà ta hướng tới.

5. Phần CẦU CHUNG:

Cầu chung ở đây là cầu cho Quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, bách gia trăm họ gia sự cửa nhà được bình yên. Trước khi nghĩ đến cái riêng thì phải lo cho lợi ích chung, nước có giầu mạnh hưng thịnh thì mỗi cá nhân mới có cuộc sống ấm no.

6. Phần CẦU RIÊNG

– Cầu riêng nên cầu cho ai, cầu điều gì? điều trước tiên ta cầu Phật, thánh, chúa, tiên gia ân độ trì cho gia tiên tiền tổ nội ngoại ba bề bốn bên được tới hầu tại cửa phật thánh, thứ nhất là để thành tâm tu học đặng cầu sinh tịnh độ, thứ hai là tấu thay cầu đỡ cho con, cháu, chắt đạt sở nguyện.

– Cầu thứ hai là cho Cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, các con của ta ở đời này kiếp này và đời trước kiếp trước được bình an, sức khỏe.

– Sau cùng là đến phần bản thân: Phần này mọi người thường mắc sai lầm ở chỗ cầu xin rất nhiều thứ mà không chịu nghĩ rằng mình có xứng đáng được nhận huệ phước như vậy không. Đối với mỗi người điều quý giá nhất là sức khỏe, nên điều cần cầu xin nhất là sức khỏe dồi dào, tính tấn tu học, gia sự bình an. Còn những ước nguyện khác nên để tùy duyên nhà Ngài sắp xếp.

Điều lưu ý sau cùng: Việc khấn cúng là mang tâm thành dâng lên nhà Ngài xem xét, khấn không có nghĩa là cầu gì được đấy, bề trên sẽ cân nhắc xem xét giữa công và tội, để quyết định ban cho ước nguyện được chấp nhận một phần hay toàn bộ.

Được đóng lại.