Chầu Năm Suối Lân

Chầu Năm Suối Lân. Chầu Năm vốn là người Nùng, dưới thời Lê Trung Hưng ( còn có tài liệu ghi lại rằng, chầu là công chúa tìm nơi thanh vắng, đền cảnh Suối Lân thì chầu ở lại giúp dân), theo lệnh vua, chầu trấn giữ cửa rừng Suối Lân bên dòng sông Hóa, coi sóc khắp vùng sông Hóa.

Chầu Năm Suối Lân

Ở đó chầu không chỉ trấn giữ nơi sơn lâm mà còn giúp dân làm ăn, dạy dân đi rừng, làm nương. Sau này, chầu hóa tại đó và hiển linh giúp dân thuần phục mọi loài ác thú, trừ diệt sơn tinh, ma quái. Tương truyền vào những đêm thanh, chầu hiện hình cùng 12 cô hầu cận bẻ lái giữa dòng sông Hóa.

Thông thường thì Chầu Năm ít ngự đồng hơn là Chầu Lục, chầu chỉ thường ngự trong ngày tiệc vui hoặc những ai sát căn về chầu thì mới hay hầu. Tuy nhiên Chầu Năm cũng là vị chầu bà trên sơn trang nên có đôi khi người ta cũng thỉnh chầu về chứng tòa Sơn Trang. Chầu ngự về đồng thường mặc áo màu lam (bây giờ ở một số nơi, để tránh áo Chầu Năm trùng với áo Chầu Lục thì người ta thường dâng chầu áo xanh thiên thanh và coi đó là màu áo của dòng Suối Lân hoặc chầu cũng có thể mặc áo màu xanh như của Chầu Đệ Nhị), chầu khai cuông rồi múa mồi. Chầu Năm là vị chầu bà cũng có thể chứng cho con nhang đệ tử đội mâm giầu trình.

Đền thờ Chầu Năm Suối Lân được lập bên bờ con sông Hóa, qua cầu Sông Hóa 2 thuộc huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn, tên là Đền Suối Lân, dòng suối Lân chảy cạnh đền quanh năm nước trong veo, xanh ngắt. Ngày tiệc chầu được tương truyền là ngày 20/5 (nguồn tài liệu chưa chắc chắn nên chỉ đưa ra để tham khảo).

Khi thỉnh chầu văn hay hát:

“Ai lên thăm cảnh Suối Lân

Đi qua sông Hóa vào đền Chầu Năm

[…] Giở trang tích cũ Lê Triều

Suối Lân Công Chúa mĩ miều diễm hương”

Hay để ca ngợi tài phép của chầu, văn hát rằng:

“Trăng thanh hổ báo chầu về

Lung linh màu sắc đua khoe trước đền

[…] Phép tiên biến hóa thần thông

Mẫu sai chầu trấn cửa rừng Suối Lân

Chầu thương dân canh khuya biến hiện

Áo chàm xanh thêu lượn nét hoa

Ban đêm gà gáy canh tà

Cất cao tiếng hú hiện ra giữa rừng

Hô thần chú bỗng dưng núi chuyển

Các cửa ngàn bặt tiếng muông kêu

Tà ma phách tán hồn xiêu

Các loài ác thú sợ đều ẩn thân

Để cho biết Suối Lân Công Chúa

Phép sơn trang Thái Tổ ban truyền

Phép tiên biến lá thành thuyền

Mười hai Thổ Mán đôi bên cầm chèo”

 

Nguồn: Hatvan.vn

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.