Bàn về tín ngưỡng và mê tín dị đoan

Ngôn từ mê tín dị đoan được đặt ra với nhiều ý nghĩa, nhưng dựng song song với nó là tín ngưỡng, như vậy giữa hai vấn đề này nếu nói đúng nghĩa thì không có khoảng cách mà có phần nào đó hoà nhập làm một .

Ở đây chúng ta nên phân chia bằng thực tại chứ không nên đi giải nghĩa ngôn từ. Ví dụ như đồng bóng không được phán truyền, nếu phán truyền là mê tín dị đoan thế nhưng không phán truyền thì bị cho là đồng câm và từ lòng tín đó người ta không thể không phán, sai người ta vẫn phán .

me-tin

Thiết nghĩ chúng ta cho ngồi đồng lại không cho phán thì khó có thể duy trì được tính chất nghiêm minh của pháp luật vì vậy đối với từng hình thức chúng ta phải có những quy định rõ ràng, từ quy định chung và quy định riêng .

Người hầu đồng chỉ được phán những ngôn từ chung trong hầu đồng lấy từ gốc cổ không được phán những vấn đề cá nhân riêng của từng người, lôi kéo, bắt buộc, doạ dẫm người khác để dùng người đó vào việc tâm linh mọi hình thức cũng như vi phạm pháp luật .

Những hình thức vàng mã thì phải có những quy chuẩn riêng, chúng ta đã cho đốt vàng mã thì người ta đốt bao nhiêu lại không cấm không quản lý được vì chúng ta không quy chuẩn được trong khuôn khổ, một cá nhân đi lễ thì được đốt bao nhiêu, một tập thể thì được đốt bao nhiêu, điều này chúng ta phải quy chuẩn luôn trong các đền chùa khu phố và gia đình, việc vàng mã trong lễ tứ phủ trong đạo mẫu chúng ta cũng nên quy chuẩn từ nơi sản xuất đến nơi đốt hoá với kích thước và phạm vi cũng như kết hợp với luật của đạo thánh là vàng đại ngựa đại thì dành cho ai , hàng trung hàng tiểu thì dành cho ai vv… Từ những quy chuẩn đó chúng ta có cơ sở để đưa ra kích thước số lượng phục vụ tư tưởng tâm linh của người dân.

thanh-dong

Đối với các nhà đền tổ chức hầu đồng cá nhân thì không được đốt quá phạm vi đàn mã số lượng là bao nhiêu? đối với hầu cá nhân thường niên là nghiêm cấm đốt mã, đối với những nhà đền hầu thường niên chỉ được đốt mã tập thể là bao nhiêu? ví dụ : trong ngày tiệc ông Bảy, ông Mười thì mọi người thành tâm dâng ông ngựa là một hay bao nhiêu con vv…

Thầy cúng phải theo quy chuẩn giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương với nhà đền, niêm yết giá cả, mức độ chi phí bồi dưỡng cho thầy cúng là bao nhiêu? đối với những người hành nghề bói toán, cảm xạ thì chỉ được bói toán khuyên nhủ chứ không được mồi chài dẫn dắt ép buộc người xem phải hành lễ tại chỗ hay vi phạm pháp luật, các cuộc hành lễ phải có kiểm tra giám sát thường xuyên của chính quyền địa phương kết hợp với nhân dân bất kỳ chứ không phải thành phần bầu bán hoặc cán bộ địa phương, cùng nhà đền vv…

Người hành nghề bói toán không được nhận quá bao nhiêu tiền kể cả là tuỳ tâm của gia chủ, đàn lễ giải hạn mở phủ vv… không quá bao nhiêu tiền kể cả giá trị vật phẩm đều được cộng để đánh giá. Nghiêm túc với việc kiểm tra, nếu người nào vi phạm nhà đền vi phạm nhiều lần thì cấm hẳn đốt vàng mã lễ bái, giải hạn, hầu đồng chỉ cho lễ bình thường và các ngày hội các thầy bói, cảm xạ thì nghiêm cấm hành nghề thậm chí mức độ cao có thể đưa vào vấn đề hình sự, những người đi gọi hồn mà bị cái gọi là nhập thì trách nhiệm giải hồn và bảo đảm an toàn tính mạng sức khoẻ phải do cá nhân tổ chức đứng ra nhận gọi hồn chịu trách nhiệm và đều không có một bản giao kèo ký kết nào khác.

Ví dụ như: gọi hồn nhà anh nhập vào anh có vấn đề gì tôi không chịu trách nhiệm vv…

Chúng tôi nghĩ nếu có một sự nghiên cứu quy chuẩn và phân tích rõ nét các hình thức tâm linh, các quy phạm tâm linh và sự góp mặt của các đoàn thể địa phương, nhân dân cũng như những người chịu trách nhiệm văn hoá địa phương thì tâm linh sẽ thật sự đi đúng hướng của nó chứ chúng ta không nên thả lỏng như hiện nay, có rất nhiều những người muốn thể hiện tín ngưỡng thì không có khả năng vì thầy cúng, thầy đồng, nhà đền, vàng mã lấy với những giá cắt cổ, như vậy ngược lại lại nổi lên một tốp người giá cả thấp nhưng thực ra là lừa đảo, những vấn đề đó đã phát sinh ra nhiều sự hỗn loạn trong tâm linh hiện nay, ngoài những vấn đề cá nhân công đức các vấn đề hành lễ thì giàu nghèo phải được quy chuẩn như nhau. Chúng ta không nên đi tìm cái nghĩa của mê tín dị đoan mà chúng ta khẳng định luôn về mặt pháp luật, các quy phạm trật tự về hành lễ thể hiện tâm thành và tâm lý ở mức độ cho phép chứ không phải với mức độ tự do, quá tự do như hiện nay .

Nguồn: dongaphu

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.